Παραστάσεις σε Σχολεία

 

Από το 2015, τα Αρχαιολογικά Παραμύθια έχουν παρουσιαστεί τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, είτε με τη μορφή θεατρικού δρώμενου-παράστασης, είτε ως αφορμή για μία πρωτότυπη και ξεχωριστή γνωριμία των παιδιών και των εκπαιδευτικών με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Ως θεατρικό δρώμενο-παράσταση, παιδιά και ενήλικες προσλαμβάνουν με έναν απλό, ευχάριστο και μοναδικό στο είδος του τρόπο γνώση για διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και τα σπουδαιότερα ευρήματά τους. Ως παρουσίαση, τα Αρχαιολογικά Παραμύθια προσφέρουν στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, μέσα από διάφορες δράσεις όπως π.χ. παιχνίδια βασισμένα στις αρχές μιας ανασκαφής, τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία μέσα από την έρευνα και τη δημιουργία νέων ιστοριών βασισμένων στα στοιχεία που θα συλλέξουν. Γιατί κάθε αρχαιολογικό παραμύθι για να δημιουργηθεί χρειάζεται μία ανασκαφή και μία συλλογή πληροφοριών…

Ενδεικτικές δράσεις:

  • Επιλογή ενός ευρήματος (αγγείο, άγαλμα, όπλο, κόσμημα, τοιχογραφία κλπ) από ένα μουσείο της Αθήνας μέσα από ένα παιχνίδι με κάρτες, όπου τα παιδιά θα προσπαθούν καθε φορά να επιλέξουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα τους δίνει κάθε κάρτα, ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον για εκείνα και γιατί.
  • Δημιουργία μιας ιστορίας βασισμένης πάνω σε ένα εύρημα, αφού πρώτα τα παιδιά συλλέξουν πληροφορίες για την εποχή στην οποία ανήκει και εντοπισμός και άλλων ευρημάτων που θα μπορούσε ένας αρχαιολόγος να έχει ανακαλύψει στην ίδια ανασκαφή όπου ήρθε στο φως και το συγκεκριμένο εύρημα.
  • Γνωριμία με τα αρχαία ελληνικά παιχνίδια: τα παιδιά ζωγραφίζουν μικρές σβούρες, παίζουν διελκυστίνδα κλπ

Επικοινωνήστε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@arxtales.com να οργανώσουμε μια παράσταση για τους μαθητές του σχολείου σας.