Παραστάσεις σε Σχολεία

  Από το 2015, τα Αρχαιολογικά Παραμύθια έχουν παρουσιαστεί τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, είτε με τη μορφή θεατρικού δρώμενου-παράστασης, είτε ως αφορμή για μία πρωτότυπη και ξεχωριστή γνωριμία των παιδιών και των εκπαιδευτικών με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ως θεατρικό δρώμενο-παράσταση, παιδιά και ενήλικες προσλαμβάνουν με έναν[…]