Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε

Ο ιστότοπος www.arxtales.com ανήκει στην Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Δρ Αρχαιολογίας, η οποία και τον διαχειρίζεται.

Η Ευαγγελία Παπαδοπούλου και/ή οι συνεργάτες της δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου www.arxtales.com και να τηρούν τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679), και της εθνικής νομοθεσίας, όπως του ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό μέσω του δικτυακού αυτού τόπου δεν συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς.

Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο www.arxtales.com

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο ή μας παρέχετε πληροφορίες μέσω αυτού, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις που ορίζονται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας στον ιστότοπο των Αρχαιολογικών Παραμυθιών (εφεξής και: «Πολιτική ιδιωτικότητας στον ιστότοπο» ή «Πολιτική»). Αποδέχεστε επίσης τους ειδικούς κανόνες ή όρους χρήσης που μπορεί να έχουν καταχωρηθεί σε συγκεκριμένες ενότητες του ιστότοπου. Ως εκ τούτου παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενο του ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνείτε, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του διαδικτυακού χώρου και του περιεχομένου του.

Τα Αρχαιολογικά Παραμύθια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν όποτε χρειάζεται ή να αναθεωρούν περιοδικά το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, με μόνη την ανάρτησή του στο διαδικτυακό τόπο, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης και η αναθεωρημένη Πολιτική θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Oι αλλαγές στην Πολιτική δεν επηρεάζουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί βάσει μιας παλαιότερης έκδοσης της παρούσας πολιτικής. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τι είδους στοιχεία συλλέγουμε από τον ιστότοπό μας και πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες, αφού τις συλλέξουμε. Η Πολιτική θα σας ενημερώσει για το αν αποκαλύπτουμε αυτές τις πληροφορίες σε άλλους και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνο στον ιστότοπο www.arxtales.com και όχι στους ιστότοπους άλλων οργανισμών με τους οποίους ενδεχομένως συνδεόμαστε ή συνδέονται αυτοί με εμάς. Επίσης, η παρούσα Πολιτική αφορά στις online επαφές ανάμεσα σε εσάς και τα Αρχαιολογικά Παραμύθια.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες Επικοινωνίας

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο cookie για να προσδιορίσουμε αν ο πλοηγός δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και διαγράφεται όταν κλείνετε τον πλοηγό σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αναλυτικά στοιχεία

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα Αρχαιολογικά Παραμύθια δεν διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο. Δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει με μη συνδεδεμένες ή μη συνεργαζόμενες ομάδες. Μπορεί να μοιραστούμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα σας με διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μας/εταιρείες τεχνικής υποστήριξης – με μοναδικό σκοπό να μας βοηθήσουν να φέρουμε σε πέρας το έργο και τις δράσεις των Αρχαιολογικών Παραμυθιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας. Οι ομάδες αυτές δεν μοιράζονται τα προσωπικά δεδομένα σας και δεν τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από όσα υπαγορεύουν οι οδηγίες μας.

Google Analytics

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το στατιστικό εργαλείο Google Analytics που προσφέρεται από την εταιρεία Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί επίσης cookies για να συντάσσει αναφορές για τη διαδικτυακή δραστηριότητα και τις προτιμήσεις των χρηστών του ιστότοπου. Η Google μπορεί να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους στην περίπτωση που είναι νομικά υποχρεωμένη. Μπορεί επίσης να συνδυάσει την IP διεύθυνσή σας με άλλα δεδομένα που αποθηκεύονται από την ίδια κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους λόγους που περιγράφονται πιο πάνω.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, τα προσωπικά δεδομένα σας ή τις πρακτικές του παρόντος ιστότοπου, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση info@arxtales.com

Επιπλέον πληροφορίες

Πως προστατεύουμε τα στοιχεία σας

Όταν δίνετε στα Αρχαιολογικά Παραμύθια προσωπικά δεδομένα, παίρνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι η διαχείριση των δεδομένων σας είναι ασφαλής. Οι εκτελούντες την επεξεργασία που υποστηρίζουν τα Αρχαιολογικά Παραμύθια στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου εφαρμόζουν αντίστοιχες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας.

Δυστυχώς, για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Internet δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που προσπαθούμε να σας προστατεύσουμε από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα Αρχαιολογικά Παραμύθια δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ή να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζετε σε εμάς και αυτό το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρόκειται να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα άτομα ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποκαλύψουμε σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς λόγω της σχέσης τους με νομική δίωξη, δικαστική κλήτευση, έρευνα ή παρόμοια διαδικασία.

Τα Αρχαιολογικά Παραμύθια τηρούν τα παραπάνω δεδομένα αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέγουν και τα επεξεργάζονται.

Αν πραγματωθεί ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας ή ζητήσετε να μην επικοινωνούμε πλέον μαζί σας, τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν σε ειδικό αρχείο προκειμένου να μην σας ενοχλήσουμε ξανά.

Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α)  Δικαίωμα πρόσβασης/ενημέρωσης: μετά από αίτημά του προς τα Αρχαιολογικά Παραμύθια, το υποκείμενο έχει δικαίωμα επίγνωσης και επαλήθευσης της νομιμότητας της επεξεργασίας.

β)  Δικαίωμα διόρθωσης: μετά από αίτημά του προς τα Αρχαιολογικά Παραμύθια, το υποκείμενο έχει δικαίωμα να διορθώνει, να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί τυχόν  ανακριβή ή ατελή προσωπικά δεδομένα που το αφορούν.

γ)  Δικαίωμα λήψης αντιγράφου: μετά από αίτημα του υποκειμένου τα Αρχαιολογικά Παραμύθια του παρέχουν ηλεκτρονικό ή άλλο αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί για αυτό.

δ)  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: με δήλωσή του το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον. Μια τέτοια δήλωσε δεν θίγει την ήδη διενεργηθείσα επεξεργασία.

ε)  Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): μετά από αίτημά του υποκειμένου τα Αρχαιολογικά Παραμύθια οφείλουν να διαγράψουν οριστικά τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν εκτός αν είναι απαραίτητα για την εκ μέρους των Αρχαιολογικών Παραμυθιών εκπλήρωση εκ του νόμου επιβαλλομένων υποχρεώσεών του, αυτά θα διαγράφονται μόνο μετά από την εκ νόμου καθορισμένη περίοδο διακράτησης.

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: μετά από αίτημα του υποκειμένου τα Αρχαιολογικά Παραμύθια του διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να τα επεξεργασθεί τρίτος κι εν συνεχεία τα διαγράφουν οριστικά από τα αρχεία τους.

ζ)   Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων: το υποκείμενο μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους.

η)  Δικαίωμα καταγγελίας στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: το υποκείμενο έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρχή αυτή www.dpa.gr, τηλέφωνο: +302106475600, fax: +30210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για την άσκηση όλων αυτών των δικαιωμάτων ο επισκέπτης/χρήστης  μπορεί να στείλει email στη διεύθυνση info@arxtales.com

Το αίτημα, με το οποίο ο επισκέπτης/χρήστης ασκεί τα προαναφερθέντα δικαιώματά του, πρέπει να ικανοποιηθεί από τα Αρχαιολογικά Παραμύθιαα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή του.

Λοιποί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Η χρήση αυτού του ιστότοπου επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα, ούτε θα περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση και απόλαυση του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο. Μηνύματα που παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες απαγορεύονται απολύτως:

• Περιεχόμενο παράνομο, επιβλαβές ή επιζήμιο, όπως δυσφημιστικό, υβριστικό, βίαιο, χυδαίο, πορνογραφικό ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

• Περιεχόμενο που προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.

• Περιεχόμενο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.

• Περιεχόμενο που συνιστά spam (μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία – διαφήμιση).

• Άμεσες ή έμμεσες εμπορικές διαφημίσεις και εν γένει προωθητικές ενέργειες προσώπων, προϊόντων ή υπηρεσιών.

• Προσβλητικές ή υποτιμητικές αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα (εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους επιχειρήσεων κλπ.), η υποκλοπή ή εν γένει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τρίτων (όπως δημοσίευση, η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών), η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη.

• Δημοσίευση ή αναφορά συνδέσμων προς παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (εικόνες, μουσικά κομμάτια κοκ.) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και συνδέσμους “peertopeer”.

• Περιεχόμενο ή αρχεία που περιέχουν επιβλαβές υλικό (ιούς κτλ.).

• Παραπομπές ή links σε άλλες ιστοσελίδες με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο.

2. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του ιστότοπου προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, του ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτήν την περίπτωση μόνο με την ένδειξη της προέλευσης τους από τον ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του ιστότοπου ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο επισκέπτης/χρήστης  του ιστότοπου κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αντιγράψει, εκμεταλλευτεί εμπορικά, πωλήσει, μεταπωλήσει, αναπαράγει, διανέμει με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, όλο ή μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@arxtales.com

3. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταβιβάζετε σε εμάς μέσω του ιστότοπου, ή μεταβιβάζετε ή αναρτάτε σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων παρόμοιων, είναι και θα αντιμετωπιστεί ως μη εμπιστευτική και μη αποκλειστική πληροφορία.

4. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

5. Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν είναι πλήρως αποδεκτοί, η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να τερματιστεί αμέσως.

6. Οι απόψεις των χρηστών του παρόντος ιστότοπου δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη απόψεις των Αρχαιολογικών Παραμυθιών.

Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 28/02/2019.